Kháng nguyên là gì? Các loại mẫu kháng nguyên

Kháng nguyên được hiểu là các chất khi thâm nhập vào cơ thể con người thì sẽ được hệ thống miễn dịch nhận biết mau chóng và sinh ra những kháng thể tương ứng để đáp ứng với kháng nguyên ấy. Thông thường các kháng nguyên là một protein hay một polysaccharide nhưng cũng với thể là bất cứ …

Kháng nguyên là gì? Các loại mẫu kháng nguyên Đọc thêm »